Partners

Ensam är möjligen stark men sällan starkast. Därför samarbetar Enrich Education med flera andra kompetenta företag och personer. Möt några av dem här.

Tillsammans med Arja Holmstedt Svensson, AHK AB,  designar och genomför Kristina Björn mycket uppskattade, högkvalitativa utbildningar med särskilt fokus på ledarskap under rubriken ”Skola i en digital tid – Att leda från vision till verklighet”. Ta del av hela erbjudandet här.

Logga-MJ

I samarbete med Magnus Josephson AB  landets främsta expert på offentlig upphandling, erbjuder Enrich Education utbildning och stöd med särskilt fokus på arbetsprocesser och kravställan vid upphandling av 1:! och digitala lärmiljöer.

Enrich Education samarbetar också i olika utbildningsinsatser med de kreativa innovatörerna på Innovateket AB ett företag med många års gedigen erfarenhet av IT, lärande och utvecklingsprocesser.

Scandinavian Education AB, är ett nätverk av toppkonsulter på området skolutveckling, framtid och lärande. I samarbete med dem arrangeras skräddarsydda inspirations- och utbildningsinsatser, resor och event för ledare och beslutsfattare i skola och näringsliv.

MacSupport Education AB och  Kristina Björn samarbetar kring utbildningsdesign och utbildningsinsatser för MacSupports kunders räkning. Detta främst inom ramen för Apple Professional Learning och då med särskilt fokus på att stödja och utveckla ledarskapet.