Enrich Education!

Det skulle kunna vara ett slagord eller en paroll. Kanske ett kommando eller en uppmaning. Ett jubelrop. Eller varför inte helt enkelt namnet på mitt företag!

Kristina Björn

Jag är övertygad om att varje gång en människa lär sig något, berikar och förbättrar han eller hon livet inte bara för sig själv, utan också för alla oss andra. Utbildning och lärande ökar vår livskvalitet och skapar välmående, välfärd, hållbar utveckling och hälsa. Ett givet val.

Det är i det ständiga arbetet med att utveckla och berika utbildning och skolan som jag kan och vill bidra. Du läser mer om hur och med vad här.

Varmt välkommen till Enrich Education AB !

Kristina Björn